instagram└¤Ň╦║┼╣║┬˛

2024─ŕ07ď┬12╚Ň 09:24:43 └┤ď┤ú║YKŇ╦║┼┼˙Ěó═°

╣╚ŞŔË╩¤ńŇ╦║┼╣║┬˛2ď¬ Ë╩¤ńŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ╣˙═ÔinsŇ╦║┼╣║┬˛ twitterŇ╦║┼╣║┬˛1ď¬ 1ď¬═Ô╣˙Ă╗╣űidŇ╦║┼╣║┬˛

   ÂÂϢđí║┼╣║┬˛1ď¬Ď╗Ş÷╣┘═° ├└═┼╗ßď▒Ň╦║┼╣║┬˛ żęÂźŇ╦║┼╣║┬˛═°ÍĚ ÂÂϢ║┼đí║┼╣║┬˛┼˙Ěó qq║┼đí║┼╣║┬˛═°Ňż

   chatŇ╦║┼╣║┬˛ Ň╦║┼╣║┬˛═° ░┘Â╚═°┼╠╗ßď▒Ň╦║┼╣║┬˛ ╣˙═ÔWhatsAppŇ╦║┼╣║┬˛ BŇżŇ╦║┼╣║┬˛Îď»Ěó╗§

    vxđí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę soulŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ╣╚ŞŔ├└╣˙Ň╦║┼╣║┬˛ ░┘Â╚ͬÁ└Ň╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę ˛¨˛­Ň╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę

      Ă╗╣ű├└╣˙idŇ╦║┼╣║┬˛1ď¬ qqŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠ĘqqÎĘ┬˘ qqË╩¤ń┤°╩┌╚Ę┬Űđí║┼╣║┬˛ ╠¨░╔Ň╦║┼╣║┬˛ ╩└╝═╝ĐďÁ╩Á├űŇ╦║┼╣║┬˛

       ╠ď╠ď║┼╠ď▒Žđí║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę═°ÍĚ Ě╔╗˙║ú═ÔŇ╦║┼╣║┬˛ twitterŇ╦║┼╣║┬˛ ║┼╣║┬˛ ╣˙═ÔWhatsAppŇ╦║┼╣║┬˛

          ╚źđ┬đí║┼╣║┬˛ ÍŻĚ╔╗˙Ň╦║┼╣║┬˛2ď¬ ÂÂϢŞ▀╝ÂŇ╦║┼╣║┬˛ĂŻ╠Ę youtubeŇ╦║┼╣║┬˛Ż╗ĎÎĂŻ╠Ę ÂÂϢđí║┼╣║┬˛┴┤ŻË

             ░┘Â╚ďĂŇ╦║┼╣║┬˛═°Ňż twitterŇ╦║┼╣║┬˛╬óđ┼ÍžŞÂ ├└═┼Ă´╩ÍŇ╦║┼╣║┬˛ ├└═┼╚źđ┬Ň╦║┼╣║┬˛ ÎţËĎŇ╦║┼╣║┬˛đí║┼│÷╩█ĂŻ╠Ę

               ÍŻĚ╔╗˙║ú═ÔŇ╦║┼╣║┬˛ ├└╣˙idĂ╗╣űŇ╦║┼╣║┬˛1ď¬ ÂÂϢŇ╦║┼╣║┬˛đí║┼ Íđ╣˙Ă╗╣űidŇ╦║┼╣║┬˛ ╬óđ┼đí║┼╣║┬˛

                    Ó╦đí║┼╣╚ŞŔŇ╦║┼╣║┬˛ ╬óđ┼đí║┼╣║┬˛┼˙Ěó INSŇ╦║┼╣║┬˛ TGÍŻĚ╔╗˙Ň╦║┼╣║┬˛ qq║┼╣║┬˛Îď»Ěó╗§ĂŻ╠Ę

                    ď­▒Óú║